Te koop bij Zezz

Zezz maakt boeken(series) en magazines onder de merken Pal voor u en Metzorgleven.nl. Je kunt onze boeken bij grote aantallen voordelig inkopen, bijvoorbeeld als je ze wilt uitdelen aan patiënten, medewerkers, leden of studenten. Bekijk al onze boeken en lift mee met Zezz.

Wil je een los exemplaar bestellen?

Pal voor u, over palliatieve zorg

In  'Zo denk ik erover; mijn wilsverklaring voor zorg en behandeling in de toekomst' zijn alle belangrijke keuzes overzichtelijk bij elkaar gebracht. Het boekje is breder dan de terminale fase, compact en praktisch. Dankzij de voorgedrukte antwoordmogelijkheden vergeet je geen belangrijke onderwerpen en kun je aankruisen wat bij je past. Je kunt drie wilsverklaringen invullen: zorgverklaring, niet-reanimeerverklaring en/of euthanasieverklaring. 

Voor wie?
De wilsverklaring wordt  door verpleegkundigen, verzorgenden en artsen ingezet als hulpmiddel om een gesprek aan te gaan over zorg en wensen in de laatste levensfase. 

Specificaties
210 x 210 mm, 32 pagina’s, schrijfbaar papier, vragen met aankruismogelijkheden, notitiepagina’s voor persoonlijke aantekeningen, na ondertekening te gebruiken als zorgverklaring, ISBN 978-94-91298-54-7

Veerkracht is de kracht om met veranderingen en tegenslag om te gaan. Als je ongeneeslijk ziek bent, helpt dit je voldoening uit het leven te halen, ondanks alle beperkingen. De een beschikt er van nature meer over dan de ander. Maar je veerkracht vergroten is iets dat we allemaal kunnen leren. In de hulpgids 'Je veerkracht vergroten', een speciale uitgave van Pal voor u, lees je hoe. 

Voor wie?
Verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen en aanvullende zorgverleners delen deze hulpgids voor meer veerkracht uit aan mensen die hun kwaliteit van leven willen vergroten. 

Specificaties
210 x 210 mm, 48 pagina's, ISBN 978-94-91298-63-9

 

Als je zorgt voor iemand die niet meer beter wordt, krijgt jouw zorg een extra lading. Niet alleen wordt de zorg en ondersteuning zwaarder, je wordt ook bijna voortdurend geconfronteerd met afscheid nemen van elkaar. Wat is er allemaal te doen? Wat heb je nodig? Hoe hou je het vol? Deze onderwerpen komen aan bod in het themaboekje 'Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is? Over mantelzorg in de palliatieve fase'. Inclusief handige tips en nuttige adressen.

Voor wie?
Zorgverleners delen dit themaboekje uit aan naasten die de zorg hebben voor mensen in de laatste levensfase. Het geeft inzicht in wat er bij de mantelzorg komt kijken en hoe ze de zorg kunnen volhouden. 

Specificaties
148 x 210 mm, 32 pagina's, ISBN 978-94-91298-61-5

Waken is een bijzondere en emotionele gebeurtenis, waar de meeste mensen niet of nauwelijks bekend mee zijn. Toch is de kans is groot dat je een keer mag waken. Hoe gaat dat dan? Hoe lang duurt het? Hoe merk je dat het einde nabij is?  Het themaboekje 'Wat als het einde nabij is? Over waken rond het sterfbed' gaat in op de onbekendheid die er rondom waken bestaat. Dit boekje draagt bij aan een zo goed mogelijke waaktijd als het sterven nabij is.

Voor wie?
Dit themaboekje is een onmisbaar boekje voor waakmanden, die verpleeghuizen en ziekenhuizen vaak uitlenen aan naasten bij een sterfbed. Ook hospices delen deze themaboekjes vaak uit. 

Specificaties 
148 x 210 mm, 32 pagina's, ISBN 978-94-91298-48-6

Wie met een levensbedreigende ziekte te maken krijgt, zal keuzes maken om te kunnen sterven op een manier die past bij de persoon en de situatie waarin hij zich bevindt. In het themaboekje 'Wat als je je leven verliest? Over keuzes maken in de laatste levensfase' komt dit helder aan bod. Het boekje geeft inzicht in de keuzemogelijkheden en gaat in op zowel het 'normale' doodgaan als palliatieve sedatie en euthanasie, inclusief de verschillen en juridische aspecten. 

Voor wie?
Dit themaboekje wordt door ziekenhuizen veelvuldig ingezet als hulpmiddel bij een slechtnieuwsgesprek. 

Specificaties 
148 x 210 mm, 32 pagina’s, ISBN 978-94-91298-52-3

Pijn is een van de meest gevreesde klachten van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het themaboekje 'Wat kun je doen als je pijn hebt? Over pijn en pijnbehandeling in de palliatieve fase' laat zien dat pijn stillen niet alleen een kwestie is van medicijnen nemen. Het besteedt daarom aandacht aan verschillende vormen en soorten van pijn en de behandeling, zowel met medicijnen als aanvullende zorg. 

Voor wie?
Het themaboekje wordt uitgedeeld door palliatieve zorgverleners om mensen in de palliatieve fase en hun naasten inzicht te geven in het samenspel van zorgverlener, patiënt en naaste bij pijn en pijnbehandeling.

Specificaties
148 x 210 mm, 32 pagina's, ISBN 978-94-91298-33-2

Een kind met een ongeneeslijke ziekte heeft niet alleen een grote impact op het zieke kind, maar ook op de rest van het gezin, de familie, de vrienden en de klasgenoten. Hoe bereid je een kind voor op wat komen gaat? Op welke hulp en ondersteuning kan het gezin rekenen? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in het themaboekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is? Over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin'.

Voor wie? 
Dit themaboekje wordt door de Netwerken Integrale Kindzorg gebruikt voor de voorlichting van ouders met een kind waarvan de ziekte zich in de palliatieve fase bevindt.

Specifiaties
148 x 210 mm, 32 pagina's, ISBN 978-94-91298-45-5

Goed eten is goed zorgen? In de tiende editie van Pal voor u-magazine geven diëtisten Herma ten Have en Roos Klaver uitgebreid informatie en tips over voeding en eten in de palliatieve fase. Wat heb je nodig? Wat vind je lekker? Verder in dit nummer o.a. Leven in onzekerheid: hoe lang heb ik nog? Huisarts Mirjam is nu zelf patiënt. Dit doet de fysio-, ergo- en muziektherapeut. Thuis in gesprek over levensvragen. Keuzehulp voor zorg en behandeling.

Voor wie?
Het Pal voor u-magazine is een toegankelijk en laagdrempelig hulpmiddel om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten te informeren over wat palliatieve zorg is en voor ze kan betekenen. Het wordt uitgedeeld door verpleegkundigen en specialisten in het ziekenhuis, huisartsen, verzorgenden, en andere zorgverleners die regelmatig mensen met een levensbedreigende ziekte ondersteunen.

Specificaties
210 x 210 mm, 52 pagina's, ISBN 978-94-91298-56-1

 

Metzorgleven.nl

In het  Gezondheidsdagboek kun je per dag verschillende gegevens noteren. Hoeveel je slaapt, eet, drinkt of beweegt. Of hoeveel pijn je hebt, hoe moe je bent hoe je stemming is. Als je dat een tijdje doet, ontdek je verbanden tussen de verschillende klachten. Zo zie je meteen wat je kunt doen om je beter te voelen. Zo simpel kan het zijn. In een paar minuten per dag krijg je meer inzicht in je gezondheidspatroon en kun je gezonder leven.

Voor wie?
Huisartsen, praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen en verzorgen krijgen dankzij het dagboek dat hun patiënten bijhouden beter inzicht in hun klachten en hoe ze deze gerichter aan kunnen pakken.  

Specificaties
148 x 210 mm, 192 pagina’s, schrijfbaar papier, voorzien van een oranje leeslint, ISBN 978-94-91298-60-8

'Hoe kan ik nu verder? Levensvragen en zingeving bij ingrijpende gebeurtenissen'  helpt je als je leven overhoop ligt door een groot verlies. Het overlijden van een dierbare bijvoorbeeld of de diagnose van een ernstig ziekte. Het boek is gemaakt is samenwerking met geestelijk verzorgers. Hun expertise is verwerkt in de informatie, handvatten en tips over wat je zelf kunt doen om te leren leven met verlies. Ook lees je wat het verschil is met andere hulpverleners bij rouw en verlies. 

Voor wie?
Centra voor levensvragen, geestelijk verzorgers en andere hulpverleners bij rouw en verlies delen dit boek uit aan cliënten die meer willen weten over omgaan met rouw en verlies, of voor wie de stap naar een hulpverlener nog te groot is of de wachtlijst te lang. 

Specificaties
130 x 210 mm, 84 pagina's, ISBN 978-94-91298-49-3

Anne-Marie van Orsouw heeft uitgezaaide borstkanker. Daar blogt ze over op metzorgleven.nl. Over
de angst om dood te gaan en de allesoverheersende eenzaamheid. Maar ook over tevreden zijn met wat je hebt en als het maar gezellig is… Haar blogs zijn gebundeld in de benefietuitgave ‘Ik vecht niet tegen kanker, maar vóór mijn horizon’. De opbrengst is voor WensAmbulance Brabant.

Voor wie?
(Zorg)organisaties die een goed doel willen ondersteunen, kunnen dit boekje uitdelen aan hun medewerkers, bevriende relaties of andere personen om ze te laten ervaren met welke overwegingen en dilemma's je hebt te dealen als je jarenlang ongeneeslijk ziek bent.

Specificaties
148 x 210 mm, 56 pagina's

Anne-Marie de Ruiter werd jarenlang van het kastje naar de muur gestuurd en beschrijft in dit boek haar ‘patient journey’ in de zorg. Herkenbaar en met een flinke dosis humor deelt ze haar ervaringen en bedenkt ze hoe het ook anders kan. Een boek boordevol columns en tips : hoe vind je een goede huisarts,  hoe voer je een goed gesprek met de arts, hoe google je verstandig, hoe vermaak je je in de wachtkamer, hoe geef je feedback, hoe dien je een klacht in. Met formulieren om zelf aan de slag te gaan.

Voor wie?
Voor (zorg)organisaties en patiëntenverenigingen die hun relaties op humoristische wijze het zorgproces willen laten beleven door de ogen van een patiënt. 

Specificaties
135 x 200 mm, 132 pagina's, ISBN 978-94-91298-36-3

Het Vriendenboek voor ziekenbezoek is een mooi geïllustreerd boek om in te vullen voor een zieke vriend(in), familielid of andere dierbare. De zieke geeft het boek aan degenen die op ziekenbezoek komen, zij vullen het in en geven het weer terug. Of geef een volledig ingevuld boek cadeau! Het zorgt voor een glimlach op een grijze dag of een warm steuntje in de rug bij een moeilijk moment. Een boekje vol onbetaalbare herinneringen en natuurlijk een extra reden voor vrienden om op ziekenbezoek te gaan. 

Voor wie?
(Zorg)organisaties, patiëntenverenigingen en andere hulpverleners geven het vriendenboek cadeau aan hun patiënten, medewerkers of relaties. 

Specificaties
148 x 210 mm, 124 pagina's, luxe afwerking met goudfolie op de cover en goudkleurig leeslint, ISBN 978-94-91298-24-0

Projectleider

Sandra Rijnen

Wil je onze boeken inkopen, of een nieuw boek of nieuwe boekenserie met ons maken?
Doe het samen met Zezz.